14 JUNI 2019 

Congrescentrum Papendal
Arnhem

Lef is…. dingen anders doen, buiten de gebaande paden treden, tegen de stroom in zwemmen en moeilijke beslissingen durven nemen. Lef is ook de randjes van ons stelsel en de grenzen van ‘wat mag’ opzoeken, om zo het onderwijs te kunnen blijven verbeteren. De sector primair onderwijs en de PO-Raad zijn volop in beweging. En hier zijn wij trots op. Op ons congres nemen we u mee in de verhalen uit onze sector. En deze verhalen vertellen wij niet alleen met gepaste trots, maar vooral met lef.

Özcan Akyol (Deventer, 1984) is een Nederlandse schrijver en columnist. Naast zijn literaire werk is hij vaste columnist voor het Algemeen Dagblad, de Stentor, Tubantia, De Gelderlander, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, PZC, BN/De Stem, de VARAgids, Nieuwe Revu, Helden en 90 Minutes.

Eind oktober 2012 verscheen zijn debuut Eus bij Uitgeverij Prometheus. Het boek is een semi-autobiografische schelmenroman die meteen na publicatie voor een hoop beroering zorgde. Tijdens een optreden bij De Wereld Draait Door rekende de auteur af met het gilde der allochtonen-schrijvers, dat volgens hem vooral bestaat uit poseurs, loopjongens en mensen zonder echt verhaal. Hij verweet zijn collega’s herhaling in hun werk en wilde absoluut niet tot deze categorie worden gerekend – ondanks zijn Turkse achtergrond. Met meer dan 30.000 verkochte exemplaren is Eus een waar succes. #LEF!

LEF! Een thema dat helemaal past bij de ontwikkeling die we als vereniging doormaken. Zo vertellen we steeds meer ons eigen verhaal en pakken de regie op belangrijke onderwerpen als verantwoording, bekostiging en onderwijskwaliteit. We spreken elkaar vaker aan en laten zien waar we voor staan. Deze koers houden we vast, omdat wij erin geloven dat dit goed is voor de kwaliteit van het onderwijs en onze sector.
 

Een sector die barst van het lef. Kijk eens naar al die scholen die met gedurfde oplossingen het lerarentekort aanpakken. Of de besturen die actief samenwerken met andere sectoren zoals de kinderopvang, ondanks de belemmerende wetgeving. En natuurlijk de leraren die in proeftuinen innoveren met hun eigen onderwijs.

Kortom, we zijn volop in beweging en zoeken steeds meer de grenzen op. Maar onze missie blijft staan: goed onderwijs voor alle kinderen. En daar blijven wij ons, samen met al die onderwijsprofessionals, voor inzetten. 

 

Wij heten alle bestuurders, schoolleiders, leraren en andere onderwijsprofessionals van harte welkom op ons congres. Ben jij erbij?

 

 

8.30 uur    Ontvangst
9.00 uur    Opening 
Rinda den Besten en Özcan Akyol openen met LEF!
9.30 uur    Keynote Dr. Reint Jan Renes
10.15 uur    Pauze
10.45 uur  Ronde 1: Doordenkers  
vijf leerzame masterclasses van hoog niveau.
12.15 uur   Netwerklunch netwerk met collega's en de deelnemers aan de informatiemarkt.
13.30 uur  Ronde 2: Durfals schoolbestuurders die het net even anders doen nemen je mee in hun aanpak.
15.00 uur  Netwerkpauze
15.30 uur  Afsluiting door Paul Iske
hoogleraar en oprichter van het Instituut voor briljante mislukkingen.

16.00 uur  Netwerkborrel

#LEF!
In zijn keynote gaat Dr. Reint Jan Renes in op hoe je door buiten de gebaande paden te treden een (gedrags)
verandering
kunt bewerk-stellingen. 

DR. REINT JAN RENES
Dr. Reint Jan Renes is lector
binnen het Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein. Hij studeerde Sociale
& Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Utrecht en promoveerde in de Sociale Psychologie aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam. 

Reint Jan is gespecialiseerd in onderzoek naar (gezondheid) communicatie en gedragsverandering. Zijn
onderzoek omvat onder andere kwantitatieve en kwalitatieve studies naar determinanten van effectieve (crossmediale) communicatie, theoriegebruik binnen Nederlandse leefstijl campagnes, de werking en effectiviteit van gedragsgerichte interventies en de acceptatie van voedselinnovaties door consumenten.


 

 Ronde 1   10.45 - 12.15
Volg een van de hoogstaande en leerzame masterclasses 

DOORDENKERS

Wouter Hart
Verdraaide Organisaties

en wat dat betekent voor het slim benutten van de kracht van allebei.

In het vinden van de juiste balans blijkt ‘de bedoeling’ een even praktisch als noodzakelijke sleutel te zijn. De achterliggende theorie is ook van toepassing op ons onderwijs.  

Staat de leerling werkelijk centraal? Of zien we de leerling ten opzichte van de norm, lesmethodiek of citoscore? Wat weten we van hoe leerlingen kiezen en zich ontwikkelen in het licht van wat de toekomst van ze vraagt? En hoe serieus nemen we die visie? Wat is er nodig om de leerling werkelijk de start van het onderwijs te laten zijn? In deze masterclass gaat Wouter Hart dieper in op deze vragen.

Over Wouter Hart

Wouter Hart is oprichter van en adviseur bij Verdraaide Organisaties. Vanuit zijn creatieve, niet-bedrijfskundige achtergrond onderzoekt hij de patronen onder het huidige organisatiedenken en hoe met minder beheerbaarheid veel betere prestaties kunnen worden gerealiseerd. Daarover geeft hij lezingen, workshops en trainingen. Wouter vertelt aan de hand van alledaagse anekdotes in welke patronen we in veel organisaties terecht zijn gekomen. En hoe dat leidt tot veel bureaucratie en weinig klantgerichtheid. Daar tegenover laat hij zien hoe we door een andere bril naar organiseren kunnen kijken en hoe bepalend dat perspectief is voor wat we in organisaties doen. Sinds het uitkomen van het boek ‘Verdraaide organisaties’ gaf Wouter honderden lezingen over onder andere leiderschap en verandermanagement.

‘Verdraaide Organisaties’ gaat over de zoektocht naar hoe systemen en mensen zich tot elkaar verhouden

Prof. Inge de Wolf
Een nieuw licht op onderwijskwaliteit

In deze masterclass gaat Inge de Wolf 
in op de kwaliteit van het onderwijs.

Dit doet zij vanuit de nieuwste inzichten uit het onderzoek waarop onder andere de Staat van het Onderwijs gebaseerd is. Maar hoe neem je regie op onderwijskwaliteit? Welke ontwikkelingen zien we op stelselniveau? Wat is het belang van curriculumontwikkeling?
Tijdens de masterclass 'Een nieuw licht op onderwijskwaliteit' gaat Inge dieper in op het antwoord op deze vragen.


Over Inge de Wolf
Inge is coördinerend inspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Ze is verantwoordelijk voor de 'Staat van het Onderwijs' en een van de oprichters van de Academische Werkplaats Onderwijskwaliteit.

René Peeters
Mét andere ogen: de verbinding tussen onderwijs en zorg

Leerkrachten in het regulier onderwijs houden kinderen met een ondersteunings-behoefte te lang in de

klas. Ouders en kinderen worden nog te vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Het duurt soms maanden voordat een kind ergens terecht kan omdat onduidelijk is of de gemeente, het samenwerkingsverband of de zorgverzekeraar moet betalen voor specifieke zorg in de klas. Er is geen passend aanbod voor thuiszitters.

 

Jeugdhulpverleners en leerkrachten moeten nauwer samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bij elkaar brengen van onderwijs, zorg en jeugdhulp en het maken van niet-vrijblijvende lokale afspraken. Dat is de kern van het advies 'Mét andere ogen' van René Peeters.
 

In zijn masterclass gaat René in op het thema LEF! Heb jij het lef om onderwijs te verbinden met zorg? Of om écht te vernieuwen? Wie en wat heb je daarvoor nodig? En hoe kun je de adviezen uit het rapport Met andere ogen realiseren?

“Een organisatie vol professionals is nog geen professionele organisatie”. In deze masterclass verdiepen we het inzicht in de toegevoegde waarde van leiderschap met betrekking tot de samenwerking in een professionele organisatie. Hoe ga je

Prof. dr. André Wierdsma

Leiderschap: toegevoegde waarde en morele moed 

als leider om met de relationele autonomie van professionals en de broosheid van interacties? Welke emotionele onderstromen beïnvloeden de samenwerking? Wat is het belang van een klimaat van vrijmoedig spreken? Wat vraagt dit van leiders aan emotionele rijpheid, moed en praktische wijsheid? Hoe balanceer je tussen oog voor het ‘het algemene’ en oog voor ‘het unieke’?

Over André Wierdsma

Prof. dr. André Wierdsma is emeritus hoogleraar ‘Organiseren en co-creëren’ aan Nyenrode Business Universiteit en sinds 1986 visiting professor aan China Europe International Business School (CEIBS, Shanghai/Beijing). Hij heeft meer dan 3O jaar ervaring met het ontwikkelen en verzorgen van ontwikkelings-programma’s voor leiderschap- en organisatie-ontwikkeling. Bekend door publicaties op het gebied van o.a. lerende organisatie, co-creatie en verandermanagement. Hij staat bekend om zijn inspirerende en bevlogen stijl van presenteren. Zijn emeritaatsrede is getiteld ‘Vrij-moedig positie kiezen, moreel leiderschap in netwerken’. Laatste boek met Joop Swieringa is ‘Lerend Organiseren’ (2017). Met filosoof Joep Dohmen verzorgt hij het programma ‘Leiderschap en Filosofie’ (www.academieopkreta.nl) en met Mil Rosseau de masterclass ‘Secure base Leadership’ (www.focuslearningjourneys.nl).

Melanie Peters
Ethiek en digitalisering: over de grenzen van schijnbaar onbeperkte mogelijkheden

De mogelijkheden van digitalisering in het onderwijs lijken oneindig. Die talloze gratis apps zijn handig, maar wie heeft inzicht in
welke data? En vertrouwen we het algoritme? Hoe ver kunnen we gaan met digitalisering? En hoe blijven we het goede

gesprek voeren over de schijnbaar onbeperkte mogelijkheden? Oftewel, welke overwegingen spelen mee in het denken over de digitalisering van je onderwijs? Hoe borgen en beschermen we de publieke waarden in het onderwijs? In deze masterclass zet Melanie Peters je aan het denken vanuit haar visie op deze vraagstukken.

Over Melanie Peters
Dr. ir. Melanie Peters heeft een brede achtergrond in wetenschap, bedrijfsleven en de publieke sector, gecombineerd met ruime ervaring met het (inter)nationaal politiek en maatschappelijke krachtenveld. Ze is opgeleid tot levensmiddelen-technoloog (Wageningen Universiteit) en tot erkend toxicoloog en gepromoveerd op het terrein van de biochemie (Imperial College, London). Zij werkte als wetenschappelijk onderzoeker aan de universiteit van Texas in Austin en als wetenschappelijk onderzoeksleider bij het Shell Research and Technology Centre Amsterdam. Zij vervulde verschillende functies op het snijvlak van wetenschap, beleid, politiek en samenleving, bij het Ministerie van Landbouw, de Consumentenbond en als directeur van Studium Generale Universiteit Utrecht.

 Ronde 2  13.30 - 14.30 uur

DURFALS

schoolbestuurders, schoolleiders, partners en andere (onderwijs)professionals die het net even anders durven doen nemen je op ons congres mee in hun aanpak. #LEF!
Onze sector zit vol met LEF! Op ons congres hoor je verhalen uit de praktijk over diverse relevante thema's als de aanpak van het lerarentekort, verantwoording, inclusief denken en bijzondere samenwerkingen. Benieuwd welke schoolleiders, schoolbestuurders, partners of andere (onderwijs)professionals je op meer vertellen over hun bijzondere aanpak? Bekijk de pagina met Durfals #LEF!
Liever nog een masterclass volgen? 
Tijdens het middagprogramma bieden we, parallel aan de durfals, nog twee masterclasses aan. Aanmelden hiervoor kan via de congres app. #LEF!

Inlogcodes en downloadinstructies voor de app versturen wij ongeveer een week voor aanvang van het congres naar de aangemelde deelnemers. 

Leerkrachten in het regulier onderwijs houden kinderen met een ondersteuningsbehoefte te lang in de

klas. Ouders en kinderen worden nog te vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Het duurt soms maanden 

René Peeters
Mét andere ogen: de verbinding tussen onderwijs en zorg

voordat een kind ergens terecht kan omdat onduidelijk is of de gemeente, het samenwerkingsverband of de zorgverzekeraar moet betalen voor specifieke zorg in de klas. Er is geen passend aanbod voor thuiszitters. 

 

Jeugdhulpverleners en leerkrachten moeten nauwer samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bij elkaar brengen van onderwijs, zorg en jeugdhulp en het maken van niet-vrijblijvende lokale afspraken. Dat is de kern van het advies 'Mét andere ogen' van René Peeters.
 

 

In zijn masterclass gaat René in op het thema LEF! Heb jij het lef om onderwijs te verbinden met zorg? Of om écht te vernieuwen? Wie en wat heb je daarvoor nodig? En hoe kun je de adviezen uit het rapport Met andere ogen realiseren?

Herman van de Werfhorst
Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel


Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen met verschillende achtergronden elkaar blijven ontmoeten op school? Hoe voorkomen we dat selectie en plaatsing in het onderwijs gelijke kansen belemmeren? In het advies De Stand van educatief 

Nederland houdt de Onderwijsraad het onderwijsstelsel tegen het licht en constateert dat de differentiatie in het stelsel is doorgeschoten. In deze masterclass vertelt Herman van de Werfhorst ons waarom er een fundamentele bezinning nodig is op de inrichting van ons onderwijsstelsel.
 

Over Herman van der Werfhorst
Herman van de Werfhorst is lid van de Onderwijsraad en hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek concentreert zich op de rol van onderwijs in de maatschappij. Binnen zijn onderzoek combineert hij sociologische, onderwijskundige, politicologische en economische expertise. 


Let op! Deze masterclass wordt uitsluitend in de middag gegeven, aanmelden is niet nodig.

Afsluiting 

Een briljante mislukking is niets anders dan een goed voorbereide poging om iets te realiseren met een andere uitkomst dan gepland en een leereffect.#LEF!

Foto: Ruud Jonkers Fotografie

Over Paul Iske
Paul Iske (1961) is hoogleraar Open Innovation & Business Venturing aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht. Hij houdt zich hier vooral bezig met diensteninnovatie en sociale innovatie, met als specialiteit ‘Combinatoric Innovation’. Paul is oprichter en Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen, met als doel begrip te kweken voor de complexiteit van innovatie en ondernemen. Paul is gepromoveerd in de theoretische natuurkunde en heeft daarna bij Shell gewerkt, waar hij voornamelijk kennis binnen en buiten Shell met elkaar in verbinding bracht.

Tot 2015 was hij Chief Dialogues Officer bij ABN AMRO, verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van (open) innovatie. Paul Iske is spreker en consultant op de gebieden creativiteit, innovatie, intellectueel kapitaal, kennismanagement en ondernemerschap. Dit doet hij zowel binnen de private en (semi-)publieke sector in binnen- en buitenland.

PO-Raad © 2019